Penicillin-Streptomycin-Nystatin Solution 100X – RAL-007-100ML

Penicillin-Streptomycin-Nystatin Solution 100X – RAL-007-100ML

Ürün Açıklaması: Bakteri, mantar ve maya kontaminasyonunu önlemek için hücre kültüründe kullanıma yönelik bir antibiyotik/antimikotik çözelti. 100X konsantrasyonunda solüsyon. Nystatin klinik olarak ve hücre kültüründe kullanılan iyonofor antifungal bir ajandır. Mantar hücre zarının önemli bir bileşeni olan ergostreole bağlanarak zarda gözeneklerin oluşmasına yol açarak K+ sızıntısına, asitleşmeye ve mantar ölümüne yol açar.