G418 Disulfate – RGP-001-106

G418 Disulfate – RGP-001-106

Ürün Açıklaması: Protein sentezini sitotoksik aktivite gösterecek şekilde inhibe eder ve aminoglikozid fosfotransferaz 3' veya APH II ile kombinasyon halinde ökaryotik ekspresyon vektörlerinin seçimi için bir seçim antibiyotiği olarak hücre kültüründe kullanılır. Antiviral aktivite gösterir ve apoptozu indükler. Bu ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve tedavi veya tanı amaçlı kullanıma yönelik değildir. İnsan veya veteriner kullanımı için değildir.