Bakteri Kültür Tüpü

Bakteri Kültür Tüpü

Ürün Açıklaması: Patojen mikrobiyal hücreleri inkübe etmek amacıyla tasarlanmıştır. Patojen mikroorganizmaların yetiştirilmesi sırasında araştırmacılar, örnekleri enfeksiyöz kontaminasyonlardan koruyarak tüpü kullanabilirler. Kültür tüpleri, tam ambalajlandıktan sonra sterilize edilerek kontaminasyonu ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Kültür tüpü içinden geçen hava, tüp kapağının ortasındaki 0.22 μm şırınga filtresi ile filtre edilir.