Endo S, recombinant - 36408.01

Endo S, recombinant - 36408.01

Ürün Açıklaması:Endo S, Streptococcus pyogenes'den gelen rekombinant bir endo-β-N-asetilglukozaminidaz S enzimi, İgG antikorlarının terapötik etkililiğini artırmak için kullanılan glikomühendislik stratejilerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Bu enzim, insan İgG'nin bir N-asetilglukozamin ile, fükoz molekülü bağlı olsun veya olmasın, tek bir N-asetilglukozamin bırakacaktır. Özellikle kütle spektrometri görüntüleme ve HPLC/UPLC için tasarlanmış ve test edilmiştir. Endo S endoglikozidazı, insan İgG Fc bölgelerinin biantenari kompleks tipi glikanların asparagin ile bağlı ağır zincirinin chitobioz çekirdeğinden N-ilişkilendirilmiş glikanları kesme konusunda benzersiz bir hassasiyete sahiptir. Enzim, insan İgG Fc bölgelerinin asparagin ile bağlı biantenari kompleks tipi glikanların iki temel GlcNAc arasındaki β(1-4) bağını hidrolize eder.

Birim tanımı: Yeniden çözdürülen Endo S'un bir birimi, 10 µg İgG'nin 37 °C'de 60 dakikada değişikliğini katalize eder. Bir birim, 1 IUB mili birimine eşittir.