Lysyl Endopeptidase, MS approved - 20987.01

Lysyl Endopeptidase, MS approved - 20987.01

Ürün Açıklaması:Lizil Endopeptidaz (LysC), başlangıçta Masaki ve arkadaşları tarafından keşfedilen toprak bakterisinden izole edilen bir enzimdir. Bu enzim, özellikle Lizin kalıntılarının karboksiterminallerindeki peptit bağlarını yüksek derecede belirli bir şekilde keser ve S-aminometilkistein kalıntılarını kesme yeteneğine sahiptir. Bu, protein dizisi analizi ve proteom araştırması için değerli bir araç yapar. Lizil Endopeptidaz'ın ek bir özelliği, 4 M üre içinde veya 0.1 % SDS çözeltisinde 30 °C'de 6 saat boyunca inkübasyon sonrası tam aktivitesini koruma yeteneğidir.