Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Genetik AD        Prof. Dr. Ahmet Dursun

Damagen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Ankara               Prof. Dr. Mehmet Alikaşifoğlu

Detagen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Kayseri                Dr. Fatma Demiryılmaz

GATA Haydarpaşa, Biyokimya AD, İstanbul                           Doç. Dr. Ömer Özcan

GATA, Tıbbi Genetik AD, Ankara                                           Doç. Dr. Deniz Torun

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD                    Prof. Dr. Ferda Perçin

MBGenlab Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Ankara               Prof. Dr. Muhterem Bahçe

Gentan Genetik Tanı Merkezi, İzmir                                      Dr. Ayşe Balcı Gökçen

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi, Tıbbi Genetik AD                Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya BD                       Prof. Dr. Belkıs Aydınol

Gıda Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa    Dr. Ali Özcan, Vet. Hekim

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, İzmir                            Dr. Esra Alp Özen, Gıda Müh.

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Konya                          Vet. Hekim Sedat Karaca