Afyon Kocatepe Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                       Prof. Dr. Mustafa Solak

Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD                  Prof. Dr. Özgül Alper

Ankara Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                   Prof. Dr. Ajlan Tükün

Atatürk Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                   Prof. Dr. Abdulgani Tatar

Başkent Ü. Tıp Fak. Genetik AD                                          Prof. Dr. Feride Şahin

Biyo-Gen Genetik Tanı Merkezi                                           Dr. Didem Akay 

Bursa Genetik Tanı Merkezi                                                Dr. Taner Durak

Bülent Ecevit Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                          Prof. Dr. Ahmet Dursun

Çanakkale 18 Mart Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                  Prof. Dr. Fatma Sılan

Çukurova Ü. Tıp Fak. Tıbbi biyoloji AD                                 Prof. Dr. Mülkiye Kasap

Detagen genetik tanı merkezi                                             Dr. Fatma Demiryılmaz

Dicle Ü. Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji AD                                        Doç. Dr. Hilmi Isı

Erciyes Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                   Prof. Dr. Munis Dündar

Eskişehir Devlet Hast. Genetik Laboratuvarı                        Dr. Aysun Çilingir

GATA Tıbbi Genetik AD                                                       Prof. Dr. Yusuf Tunca

Gazi Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                       Prof. Dr. Meral Yirmibeş

Gaziantep Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD                               Prof. Dr. Ecir Ali Çakmak

Gentan Genetik Tanı Merkezi                                              Dr. Ayşe Balcı Gökçen

Hacettepe Ü. Tıp F. Tıbbi Genetik AD                                  Prof. Mehmet Alikaşifoğlu

HRS Kadın Doğum Hastanesi Genetik Laboratuvarı              Prof. Dr. Nejat İmirzalıoğlu

Intergen Genetik Tanı Merkezi                                            Doç. Dr. Serdar Ceylaner

İ. Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                              Doç. Dr. Birsen Karaman

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Hast. Genetik BD               Prof. Dr. Beyhan Tüysüz

İstanbul Genetik Grubu Genetik Tanı Merkezi                      Dr. Seçkin Özen

İnönü Ü. Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD                      Prof. Dr. Elif Yeşilada

Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Tibbi Genetik AD                                 Doç. Dr. Derya Beyza Sayın

MBGenlab Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi                         Prof. Dr. Muhterem Bahçe

Mersin Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD                                     Doç. Dr. Özlem Ay

Mikrogen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi                          Prof. Dr. Volkan Baltacı

Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD                        Prof. Dr. Nurten Kara

Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                        Prof. Dr. M. Gönül Oğur

Osmangazi Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                             Doç. Dr. Beyhan Durak

Premed, Genetik Hastalıklar Arş. ve Uyg. Merkezi                Prof. Dr. Seher Başaran

Selçuk Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                    Prof. Dr. Tülin Çora

Selçuk Ü. Meram Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                         Prof. Dr. Selman Yıldırım

Trakya Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                                    Doç. Dr. Hakan Gürkan

Uludağ Ü. Tıp Fak. Genetik                                                 Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel

Yakındoğu Ü. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD                              Prof. Dr. Nedime Serakıncı

Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Has. Genetik Lab.              Dr. Esra Şükran Çakar

Zeynep Kamil Eğt. Arş. Hastanesi Genetik Lab.Doç. Dr. Ali Karaman